Logopediepraktijk Uniek bestaat uit een team van vijf zeer gedreven logopedisten met ieder hun eigen specialisme. Wij proberen u of uw kind zo goed mogelijk bij uw hulpvraag te helpen. Op een creatieve manier wordt er gekeken hoe we de, na onderzoek gestelde, doelen samen met u of uw kind kunnen behalen. Wij hebben specialisaties op het gebied van stem, stotteren en preverbale logopedie. Verder behandelen wij natuurlijk ook taal- en spraakproblemen.

Telefoon: 06-28970710

Website: www.logopediepraktijkuniek.nl